Ventilationslaboratoriet er en teknisk mindre virksomhed, der udelukkende beskæftiger sig med unikke, specialtilrettede løsninger til industrien, herunder specielt til industrikøkkener og restauranter.

Vi udregner den bedst mulige løsning til netop dit behov, og selvfølgelig til den bedst tænkelige pris.

Vores udsugningsløsninger er typisk med integreret UV-C teknologi, der mindsker lugtgener til omgivelserne og hindrer fedtaflejringer i kanalen.

Risikoen for brand i kanalsystemet minimeres, ligesom udgifter til kanalrensning undgås.

Vi projekterer dit specialdesignede emhætteanlæg så det er nemt at forstå og tage i brug, og virker med det samme.

I forbindelse med større ombygninger, nybygning af industri køkken og etablering af ventilation, skal der indhentes tilladelse hos myndighederne inden arbejdet igangsættes.

Ta en snak med os, og lad os vejlede dig i forhold til regler og det optimale anlæg.